ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾਟਕ "ਧਰਾਬੀ-1947" ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 17 ਮਈ 2017,ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ

Admission Notice for Certificate Course in Yoga

Applications are invited for the Post of Vice Chancellor. Advertisement No.1979/DPR

Department of Zoology and Environmental Sciences is organising an International Conference in Zoological Sciences (with a special symposium on Ants (11th ANeT) from 26-28 October, 2017.